Kompozicija in aranžiranje

V MetalRock Akademiji smo izjemno ponosni na naš program za kompozicijo in aranžiranje, saj je plod večletnih glasbenih izkušenj in šolanja MRA učiteljev ter sodelovanja z izbranimi slovenskimi skladatelji in profesorji glasbe. 

  

Zakaj program za kompozicijo in aranžiranje?

 

V primeru, da pišete lastno glasbo, se nedvomno srečujete z ustvarjalnimi blokadami, dvomi, problematiko izvirnosti in ostalimi izzivi, ki ležijo na poti vsakega ustvarjanja. Program za kompozicijo in aranžiranje, ki se strukturirano loteva teh izzivov, vam bo pomagal pri premagovanju teh problemov, ter iskanju odgovorov na vprašanja, kot so:
 
 • kako razviti in izpiliti odlično osnovno idejo?
 • kako povezovati različne riffe in ideje v eno pesem?
 • kako združiti različne inštrumente?
 • kako izraziti to, kar čutimo?
 • kako integrirati svežino v že preizkušene recepte?
 • kako obdržati originalnost in jo združiti z vplivi?
 • kako s teorijo in tehnikami do poti iz slepe ulice?

 

Ko boste končali MRA program za kompozicijo in aranžiranje boste:

 
 • Razumeli naprednejšo glasbeno teorijo, ki vključuje alterirane akorde in modalne lestvice, katere boste znali praktično uporabljati med svojim ustvarjanjem.
 • Znali analizirati moderna in klasična glasbena dela, kar je odlično orodje za poglobljeno razumevanje glasbe in kompozicijskih tehnik.
 • Poznali 7 elementov glasbe in zgradbo ter gradnike modernih pesmi, kar vam bo znatno olajšalo pisanje in vam omogočilo pristop k pisanju z različnih smeri.
 • Pri komponiranju lahko izkoristili poznavanje glasbenih in kompozicijskih elementov ter orodij, kot so:
         - Modalne in eksotične lestvice
         - Progresija in retrogresija
         - Vodenje glasov
         - Modulacije
         - Tema in variacija
         - Retrogradnja in inverzija
         - Harmonizacija melodije
         - Ritmične posebnosti
         - Zadržki in okraski
         - Fraziranje
 • V večji meri lahko vplivali na izražanje čustev skozi glasbo.
 • Znali zapisati lastno glasbeno idejo in bolje aranžirati glasbo za celotno metal in rock zasedbo.
 • Poznali različne zvrsti in posebnosti METAL in ROCK glasbe.
 • Pozorni na vprašanje pomena trajanja, nastanka, aranžmaja in teksta v glasbenih delih.
 • Imeli še dodatno razvit ritmični, harmonični in melodični posluh.
 
Udeleženci programa boste tako preko celotne vsebine in strukture programa prejeli potrebna teoretična in praktična znanja za komponiranje, od preprostejših do vsebinsko in tehnično zahtevnejših METAL in ROCK skladb. Široka paleta kompozicijskih možnosti, orodij in znanj pa vam bo omogočala bolj poglobljeno in kvalitetnejše ustvarjanje ter osebno izražanje.

 

Trajanje in oblika programa

 
Program za kompozicijo in aranžiranje, je razdeljen na osnovni in napredni nivo. Posamezni nivo traja dva MRA semestra (dvakrat po štiri mesece) in omogoči udeležencem, da se spoznajo s pomembnimi teoretičnimi in kompozicijskimi elementi, ki jih potem v praktičnem delu pod nadzorom mentorja preizkusijo in utrdijo.
 
Posamezne ure kompozicije potekajo enkrat tedensko, in sicer v dveh izmeničnih delih:
 
 • Prvi del vsebuje teoretični in analitični del z dodatkom solfeggia (razvoj glasbenega posluha). V tem delu se udeleženci spoznajo z glasbeno teorijo, ki je potrebna za razumevanje obravnavanih kompozicijskih elemetov in tehnik, analizo glasbenih del, ki te elemente vsebujejo ter zelo pomembnim razvojem glasbenega posluha.

 • Drugi, praktični del pa udeležencem omogoči razvoj lastnih kompozicijskih sposobnosti, saj je cilj posamezne ure, da z elementi in tehnikami, ki jih spoznajo v prvem delu, ustvarijo lastne glasbene ideje in celotne skladbe. Pomembna stran tega drugega dela pa je, da vse to poteka ob pomoči MRA učiteljev in trenerjev.
 
 

Komu je program namenjen?

 
Program za kompozicijo je namenjen našim učencem programa za kitaro in bas, ki imajo željo po komponiranju in aranžiranju pesmi.
Ker pa je razumevanje kompozicijskih elementov v večji meri odvisno od osnovnega poznavanja glasbene teorije, je pogoj za vpis v ta program opravljen MRA program za glasbeno teorijo in solfeggio.
 
 

Kdaj poteka vpis v program za kompozicijo in aranžiranje?

 
Učenci MetalRock Akademije, ki ste že opravili MRA program za glasbeno teorijo in solfeggio, se lahko v program za kompozicijo vpišete ob začetku prvega MRA semestra, ki se začne oktobra vsako leto.

Če se želite vpisati v MRA program za glasbeno teorijo in solfeggio, se nam javite na email info@metalrockacademy.comtelefon 051 411 312 ali
 
Kliknite tukaj za brezplačno uro